Reklamace a řešení dalších situací

Reklamace a řešení problémů

Všichni naši zaměstnanci i firemní aplikace, které pro Vás již 10 let vyvíjíme, jsou tu proto, aby vyhověli všem Vašim požadavkům. Není to vždy jednoduché a uvědomujeme si odpovědnost, kterou jste do nás vložili podpisem smlouvy na dodávky zemního plynu a elektřiny. Jednáme za Vás na základě plné moci všemi směry s jasným cílem, dle platných zákonů a řádů provozovatelů distribučních soustav, administrativně zajistit a reálně dodat zemní plyn a elektřinu do Vašich odběrných míst. Je naší snahou, pro Vás v rámci bezpečnostního standardu dodávky splnit nařízení a vyhlášky, které Vás mají ochránit ve stavu nouze a zvýšit bezpečí a jistotu dodávek energií.
Samotnou výzvou je pro nás správná volba nákupní strategie na trhu komodit, která je odrazem dlouhodobě bezpečných ceníků s unikátní nabídkou řešení servisních služeb a benefitů, které jsou na trhu bezkonkurenční.

Přestože se vždy snažíme vše dělat na jedničku s hvězdičkou, ani my nejsme neomylní. Pokud tedy s čímkoliv nejste 100% spokojeni, rádi Vaši reklamaci ochotně vyřešíme po zaslání na e-mail reklamace@kvplyn.cz nebo osobně při návštěvě naší kanceláře.

Budeme však rádi, pokud této nabídky nebudete nuceni využít.

Jak postupovat v případě úmrtí zákazníka

Jsme si vědomi, že toto téma je velmi citlivé a proto Vás zde navedeme, jak postupovat pro případ, kdy dojde k úmrtí odběratele [zákazníka] energií na základě naší smlouvy, která byla uzavřena za života zesnulým manželským partnerem nebo jen jedním ze spoluvlastníků nemovitosti.

 • Pokud je odběrným místem rodinná domácnost, lze platně uzavřít smlouvu o odběru energií i jen jedním z manželů s tím, že závazek s této smlouvy stíhá oba manžele, a proto smrtí jednoho z nich závazek nezaniká [i nadále existuje], ale ode dne úmrtí zůstavitele měl by z něj být oprávněn i povinen jen žijící manžel. V tomto případě nám stačí písemně oznámit, že v důsledku úmrtí manžela bude nadále oprávněn i povinen ze smlouvy o dodávkách energií pouze žijící manžel. Tuto skutečnost je třeba doložit kopií oddacího listu a kopií úmrtního listu.
 • Pokud odběrným místem není rodinná domácnost, pak do práv a povinností ze smlouvy o odběru energií vstupují dědici, jde-li o univerzální sukcesi. V tomto případě potřebujeme písemně oznámit, že v důsledku univerzální sukcese [založené úmrtím manžela] je nadále oprávněn i povinen ze smlouvy o dodávkách energií dědic nebo dědici, kterým připadla část pozůstalosti, jejíž součástí je buď nemovitost, v níž k odběru energií dochází, nebo právní vztah k objektu [např. nájem, výpůjčka] v němž k odběru energií dochází. Tuto skutečnost je třeba dále doložit pravomocným rozhodnutím soudu o dědictví ve smyslu ustanovení § 185 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
 • Není-li dědiců, nebo odmítli-li dědici platně dědický nápad, pak smlouva o odběru energií smrtí odběratele bez právního nástupce končí. V tomto případě je třeba k dalšímu legitimnímu odběru energií uzavřít smlouvu novou (bez vazby na smlouvu původní).

Případný odběr elektřiny [§ 51 odst. (1) písm. a) a § 51 odst. (2) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)] a plynu [§ 74 odst. (1) písm. a), § 74 odst. (2) a § 74 odst. (6) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)] přesahující dobu 10 dnů od smrti odběratele (zákazníka) je ex lege považován za neoprávněný odběr, který je energetickým zákonem zakázán.

TIPY PRO VÁS

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.

Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období.

Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Stále jste nenašli to, co jste hledali?

Stále jste nenašli to, co jste hledali?

Zanechte své telefonní číslo a my se s vámi brzy spojíme


  Zadejte své jméno a příjmení.

  Zadejte telefon, na který Vás můžeme kontaktovat.

  Zvolte datum a přibližnou hodinu, kdy Vás můžeme kontaktovat.

  support_agent

  Zákaznická linka

  Provozní doba:
  Po-Čt 8:00-17:00, Pá 8:00-15:00

  Mobilní linka: 606939959
  Bezplatná linka: 840 111 284

  E-mail: info@kvplyn.cz

  important_devices

  Online péče

  Většinu vašich dotazů vyřešíte na stránce péče a podpory, kde máte nejčastější dotazy rozdělené podle témat. Péče a podpora

  chat

  Live Chat

  Promluvte si s členem našeho týmu zákaznické podpory pomocí funkce živého online chatu. Vyřešte Váš problém jednoduše a efektivně

  Live Chat

  textsms

  Whatsapp Podpora

  Kontaktovat nás můžete také přes WhatsApp. Děláme vše pro to, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší a nejpohodlnější servis.

  Whatsapp podpora

  $('.livechat').on('click', function() { jivo_api.open ({start: 'chat'});});