Etický kodex obchodníka

Etický kodex obchodníka

V návaznosti na jednání s dodavateli elektřiny a plynu, které se z podnětu Energetického regulačního úřadu uskutečnilo dne 26. dubna 2012 v Praze a jehož předmětem bylo projednání situace na trhu s energiemi z hlediska postavení zákazníka a spotřebitele, připravil Energetický regulační úřad Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích (dále jen „Etický kodex obchodníka"), který obsahuje souhrn pravidel chování, k jejichž respektování a dodržování se může obchodník s elektřinou či plynem dobrovolně přihlásit, a to oficiálním dopisem statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu společnosti adresovaným předsedkyni Energetického regulačního úřadu.

Z obsahu dopisu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel se dobrovolně hlásí k dodržování pravidel chování vymezených Etickým kodexem obchodníka a chce být zařazen do Seznamu obchodníků – členů Etického kodexu obchodníka, který vede Energetický regulační úřad a jehož aktuální znění je společně s Etickým kodexem obchodníka uveřejněno na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Případné změny Etického kodexu obchodníka nebude Energetický regulační úřad provádět bez předchozího vyrozumění jeho členů a konzultace, resp. spolupráce s nimi i ostatními dodavateli elektřiny či plynu, přičemž v důsledku každé případné změny stávajícího znění bude vydán nový Etický kodex obchodníka jakožto celek, a k takovému novému znění Etického kodexu bchodníka bude třeba se opět přihlásit.

Závěrem uvádíme, že dodavatel elektřiny či plynu zapsaný do Seznamu obchodníků je oprávněn zveřejnit Etický kodex obchodníka na svých webových stránkách.

 

Etický kodex ke stažení ZDE