Smlouvy a předsmluvní informace

                      
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru elektřiny ze sítě NN
          Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu


Nově přidané dokumenty dle GDPR, platné od 25.5.2018.
 

                      
Souhlas se spracováním osobních údajů platný od 25.5.2018
          Přesmluvní informace pro zákazníka - Spotřebitele