Aktuality
|
30. 6. 2022

Oznámení o změně ceny

Vážení zákazníci,

přes veškerou naši snahu udržet pro Vás ceny energií na nízké úrovni jsme bohužel nuceni znovu reagovat na vývoj trhu a upravit ceny zemního plynu a elektřiny v našich cenících. Ceny obou komodit v současné době neustále rostou, a proto jsme donuceni při tomto ekonomicky náročném dopadu přizpůsobit nejen naše ceníky, ale následně i Vaše periodické zálohové platby.

Je naší zákonnou povinností Vás informovat, že od 1. 8. 2022 dojde ke změně všech ceníků dodávek zemního plynu a elektřiny. Nové ceníky naleznete již na našich stránkách www.kvplyn.cz

Celkové ceny kompletní dodávky zemního plynu narostou v průměru o 39 % až 51 % dle odběrové kategorie. Celkové ceny kompletní dodávky elektřiny pak narostou v průměru o 31 % až 42 % dle jednotlivých tarifů.

Změna ceny se netýká fixovaných produktů!

Aktuálně je stále možné fixovat odběr elektřiny až do roku 2024 za výhodnějších podmínek.

Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, máte z pozice spotřebitele dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 11a odst. (4) právo a možnost změnit dodavatele, bez postihu.

Mrzí nás, že jste nyní vystaveni tomuto velkému ekonomickému tlaku. V dalším kroku Vás budeme kontaktovat s novým návrhem zálohových plateb sestaveným dle očekávaného nárůstu výsledné konečné ceny Vašeho ročního odběru. Snažíme se tak předcházet nepříjemnostem spojených s hrozícími vysokými částkami možných nedoplatků za Vaše periodické vyúčtování v případě nedostatečných zálohových plateb.

Pevně věříme, že tuto historicky vyhrocenou dobu přečkáme a budeme se i nadále snažit být Vám spolehlivým partnerem v dodávkách zemního plynu a elektřiny, kterým jsme již 10. rokem na českém trhu. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.


Váš dodavatel
Karlovarská plynárenská s.r.o.


Sdílet článek