Aktuality
|
16. 9. 2022

Úsporný tarif o který nemusíte žádat

V těchto dnech probíhá realizace vládní podpory pro domácnosti známá pod názvem „Úsporný tarif“. Naše společnost aktuálně řeší administrativní úkony na základě kterých dojde automaticky k rozdělení přiznané podpory pro jednotlivá odběrná místa našich zákazníků. V nejbližších dnech lze očekávat nový rozpis záloh na dodávky elektřiny, kde zákazníci budou informováni o získaných částkách dle jednotlivých tarifních sazeb distribuce.

Úsporný tarif, získá  domácnost s distribuční sazbou: D01d, D02d a D25d  –  3.500 Kč.

Ti, kteří mají sazbu: D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d  –  2.000 Kč.

Další částí podpory kde domácnosti ušetří je odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE), což je: 599 Kč z každé spotřebované MWh elektřiny.

V následujícím roce 2023 v únoru bude příspěvek dle úsporného tarifu vyplacen na jednotlivé komodity zvlášť. U elektřiny se jeho výše stanoví znovu dle distribučních sazeb, u zemního plynu dle pásma spotřeby.

Poplatky za POZE nebudou účtovány od začátku října 2022 až do konce prosince 2023.

Podrobnější informace s řadou odpovědí na konkrétní dotazy uvádí samo ministerstvo na svých stránkách na tomto odkazu:


Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Nikoliv tedy obchodníkovi, se kterým má uzavřenu smlouvu o dodávce. Distributor tento údaj předává operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky obchodníkům. Obchodník je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnosti s domovními kotelnami obdrží z úsporného tarifu příspěvek 6 000,- Kč.

Formulář pro SVJ ke stažení na tomto odkazu:


Zákazník v domě s centrálním vytápěním ale bude muset pro získání příspěvku v příštím (tedy typicky SVJ), předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení dodavateli tepelné energie. Formulář je ke stažení níže. Dodavatel tepelné energie předá tento údaj operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zpátky dodavatelům. Dodavatel tepelné energie je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnosti s centrálním vytápěním obdrží z úsporného tarifu příspěvek 4 500,- Kč. 

Formulář pro SVJ ke stažení na tomto odkazu:


Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu

Sdílet článek