Nabídka pracovních pozic

Aktuálně nabízíme tyto volé pracovní pozice:
 

 

Cítíte-li se být osloven/a naší nabídkou pracovní příležitosti, zašlete nám písemnou reakci s připojeným motivačním dopisem a pracovním životopisem na kontaktní email.

Kontakt:
František Pelíšek, prokurista společnosti
email: kariera@kvplyn.cz  tel: +420 606656905.

Přečtěte si, prosím, pozorně následující text a uvádějte jej vždy společně s Vaším mailem/dopisem, jinak nebudeme moci pracovat s Vašimi zaslanými údaji.

Souhlasím, aby společnost Karlovarská plynárenská s r.o., se sídlem Jenišov 68, 360 01 Jenišov (dále jen společnost), zpracovávala mé osobní údaje pro účelyzprostředkování práce (ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování, likvidace a poskytování třetím osobám, jejichž totožnost je mi společnost povinna sdělit) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro plné znění klikněte na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5&loc=20.